Særavtale for reiser innenlands - endringer i satser fra 1. mars 2010

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet har vedtatt endringer i satsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning.

Endringene gjelder fra 1. mars 2010.

Diettgodtgjørelse

Reiser uten overnatting

Fravær

Satser

Fra og med 5 og inntil 9 timer

Kr 175

Fra og med 9 og inntil 12 timer

Kr 270

Fra og med 12 timer

Kr 445

Reiser med overnatting

Fravær

Sats

Fra og med 12 timer

Kr 580

Måltidsfradrag

Reiser uten overnatting

Måltid

Fradrag

Frokost

-

Lunsj

Kr 175

Middag

Kr 222,50

Reiser med overnatting

Måltid

Norge

Frokost

Kr 58 (10%)

Lunsj

Kr 232 (40%)

Middag

Kr 290 (50%)

Bilgodtgjørelse

Kjørelengde

Satser

0 – 9000 km

3,65 pr km

Over 9000 km

3,00 pr km

Tillegg for kjøring innen Tromsø bygrense

0,05 pr km (som før)

Tillegg til bilgodtgjørelse

Tillegg

Satser

Passasjertillegg

0,90 pr km

Tilhengertillegg

0,60 pr km (som før)

Skogs- og anleggsvei

0,90 pr km

Øvrige satser i særavtalen

Det er ikke foretatt noen endringer i satsene for nattillegg i Norge, bruspenger i Norge eller kjøring med andre transportmidler.

Kost til personer som er på rutinemessige reiser uten overnatting

For personer som ikke er på tjenestereise kan det refunderes utgifter til kost med inntil følgende satser, jf Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag uten overnatting:

Fravær

Grensebeløp

Fra og med 6 og inntil 9 timer

Kr 105

Fra og med 9 og inntil 12 timer

Kr 175

Fra og med 12 timer

Kr 270

NB!

Disse satsene kan fravikes ved avtale i private virksomheter.